Үүрэг даалгавар

2023-04-17
2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдах “Улаанбаатар - Олон улсын хөрөнгө оруулалт, түншлэлийн форум”-ын бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж, холбогдох мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагуудын удирдлагууд идэвхтэй оролцох. Үндсэн тайзан дээр илтгэл тавьж оролцох байгууллагууд илтгэлүүдээ агуулга, бодлогын хувьд уялдуулан өндөр түвшинд боловсруулж дуусгах. 1. Форумын үеэр байгуулагдах санамж бичиг, гэрээний төслүүдийг эцэслэн дуусгаж форумын ажлын хэсгийн нарийн бичигт ирүүлэх. 2. Яармаг дахь нутгийн захиргааны ордонд байрлаж буй байгууллагууд 4 сарын 20-нд албан хаагчдыг хувийн машингүй ажилд нь ирүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах. 3. Яармагийн төр захиргааны байрны гадна тохижилт, цэвэрлэгээг онцгой анхаарах 4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хөдөлгөөн зохицуулалтыг хийх 5. Урилгыг өнөөдрийн дотор тарааж дуусган ирэх зочдын баталгаажуулалт хийх Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газруудын удирдлагууд 14 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2 Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны “Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/378 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, ажлын хэсгийг үнэн, бодитой мэдээ, мэдээллээр хангаж, ил тод, нээлттэй, ажлын уялдаагаа, хангаж, тулгамдсан асуудлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэн ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар,Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар, Захиалагчийн хяналт тавьж байгууллагууд/ 14
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны “Хууль, норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/242 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад барилгын чанар, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах зөвлөмж хүргүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар, Хотын стандарт, хяналтын газар, Хөдөлмөр, халамжийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Бусад агентлага, харьяа газрууд/ 14
4 Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны “Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/165 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, танилцуулах. /Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв/ 14
5 Дүүргүүд өөсрдийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-нүүдийг цэгцлэх ажлаа эрчимжүүлж, нийтийн эдэлбэр газарт өдрийн худалдаа эрхлэх байршил, ажлын даалгавараа тодорхойлж, дүүргүүдэд хүргүүлж, ажлаа уялдуулан хамтран ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар/ 14
6 ТҮЦ-нүүдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаатай холбогдуулан “U money карт борлуулах, цэнэглэх цэг”-үүдийн бүртгэл жагсаалт гаргаж цэгцлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар танилцуулах. Нийтийн тээврийн газар 14
7 Өргөдөл гомдлын талаар шинэ шийдлийн системийг танилцуулах. Цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газар, Хотын стандарт, хяналтын газар, Хөдөлмөр, халамжийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар,Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 14
8 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж байгаа сагсан бөмбөгийн 3х3 талбайн стандарт норм дүрэмд онцгой анхаарч, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилллах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
9 Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” А/309 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 14
10 Засгийн газрын 2023 оны 13 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн “Сэлбэ сэргэлтийн төсөл”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах. /Хот байгуулалт, хөжлийн газар, Газар зохион байгуулалтын алба, бусад чиг үүргийн байгууллагууд/ 14
11 Хүүхэд, залуучуудын хөдөлгөөн ихсэж байгаатай холбогдуулан гэмт хэрэг, зөрчил болон зам, тээврийн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгааллын нэгдсэн арга хэмжээг улирал бүр зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. /Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар, Замын цагдаагийн газар,Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Дүүргийн Засаг дарга нар, Нийслэлийн Боловсролын газар/ 14
12 Засгийн газрын 2022 оны 340 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийг дүүрэг тус бүрт байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/243 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулж, ажлын явц, үр дүнг 14 хоног тутамд нийслэлийн ажлын хэсэгт танилцуулж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР