Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/930 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-29
А/987 Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, авлига, хүнд суртлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-12-20
А/969 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2021-12-15
А/967 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-14
А/966 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-12-14
А/965 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-12-14
А/956 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-12-13
А/954 Хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай 2021-12-10
А/952 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-09
А/945 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-06
А/941 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-03
А/929 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-29
А/921 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2021-11-23
А/920 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-23
А/908 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-18
А/898 Гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлонгоос үүсэх хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай 2021-11-15
А/892 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2021-11-11
А/891 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-11-11
А/879 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-10
А/876 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-11-10