Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2022 оны төсөв 2021-12-03
2 Төсвийн 2021 оны хуваарь 2021-10-19
3 Нийслэлийн 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-10-07
4 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-21
5 Нийслэлийн 2021 оны төсөв 2020-12-11
6 Төсвийн 2020 оны хуваарь 2020-11-27
7 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн өөрчлөлт 2020-11-24
8 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-17
9 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
10 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
11 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
12 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
13 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
14 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
15 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
16 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
17 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
18 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
19 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
20 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24